Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních památek

Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí mojeID:


Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?


Komentáře
celkem
1

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

Má Kraj Vysočina více usilovat o zpřístupnění veřejnosti přírodních rezervací, přírodních památek a evropsky významných lokalit Natury 2000 za využití Operačního programu Životní prostředí?

88.89 %
11.11 %

V případě, že byla Vaše předchozí odpověď „ANO“, pak jakou formu by měl Kraj Vysočina na území přírodních rezervací, přírodních památek a evropsky významných lokalit Natury 2000 upřednostňovat?

22.22 %
11.11 %
33.33 %
0 %
33.33 %
0 %

Komentář 
Přílohy

Žádné přílohy nebyly vloženy


 Otevřeno ke komentování od
 04.10.2016 - 31.12.2016

 
Komentáře
veřejné: 1 | neveřejné: 0

Publikace - průvodce

Vhodné by bylo něco jako průvodce po přírodních rezervacích a památkách.

Vložil: J J (registrován/a Kraj Vysočina  ) 2016-11-13 18:45:22