Zadržování vody v krajině

Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí mojeID:


Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?


Komentáře
celkem
1

Území Kraje Vysočina je od roku 2015 postiženo dopady dlouhodobého sucha. Od té doby na Vysočině trvá srážkový deficit, který v úhrnu dosahuje více než 350 mm. U desítek obcí zásobovaných z lokálních zdrojů podzemní vody nastal problém s množstvím nebo kvalitou dodávané pitné vody. Obce napojené na skupinové vodovody zatím neměly s dodávkou vody problémy.

Možnosti kraje i krajského úřadu k řešení této problematiky sucha a nedostatku vody jsou velmi omezené. Přesto již v roce 2016 hejtman inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha na území kraje. Výstupem činnosti byly dva materiály, které se nadále aktualizují: Doporučení (metodika) pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina a Opatření (krátko, středně a dlouhodobá) k řešení dopadů sucha. Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu dále zpracoval a zveřejnil na webových stránkách vzory možných opatření obecné povahy podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.

Kraj Vysočina ve vztahu k návrhům možných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině provedl na přelomu roku 2017 a 2018 u všech obcí na území kraje dotazníkovou kampaň. Na základě výstupů z ní byl zpracován Návrh řešení na zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina, který byl projednán v RK dne 17. 4. 2018.

Kraj Vysočina zároveň na problematiku sucha zareagoval úpravou svých dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství a navýšením alokace finančních prostředků, kdy nově spolufinancuje hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné vrty.

Materiály vztahující se k suchu a nedostatku vody jsou zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního hospodářství https://www.kr-vysocina.cz/ochrana-pred-suchem/ds-303154/archiv=0&p1= 65363.

 

Má Kraj Vysočina usilovat o výraznější podporu opatření k zadržování vody v krajině a řešení nedostatku vody, i když jeho příjmy a možnosti (kompetence) jsou v této oblasti velmi omezené?

91.67 %
8.33 %

V případě, že byla Vaše předchozí odpověď „ano“, jakou formu podpory obcím a do jakých oblastí by měl Kraj Vysočina upřednostňovat?

63.64 %
0 %
9.09 %
27.27 %
0 %

 
Přílohy

Žádné přílohy nebyly vloženy


 Otevřeno ke komentování od
 01.06.2018 - 31.12.2018

 
Komentáře
veřejné: 0 | neveřejné: 1
Žádné názory nebyly dosud vloženy