Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Předběžná tržní konzultace veřejné zakázky "Nákup HW ...

Kraj Vysočina, pověřený centrální zadavatel veřejné zakázky "Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina" (dále jen „VZ NIS“) se tímto rozhodl zahájit předběžnou tržní konzultaci zadávacích podmínek veřejné zakázky

1.      Okruh účastníků předběžné tržní konzultace není omezen – účastnit se může kdokoliv.

2.      Předběžná tržní konzultace potrvá od 29. 4. 2016 do 22. 5. 2016

3.      Zadávací podmínky VZ NIS jsou zveřejněny na adrese http://www.vas-nazor.cz/kraj.html

4.      Připomínkování se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé (viz. http://www.vas-nazor.cz/kraj-register.html)

5.      Připomínkování probíhá tak, že registrovaný uživatel vloží připomínku do formuláře, tato připomínka bude automaticky zveřejněna. Podmínkou pro vložení připomínky je odsouhlasení podmínek registrace.

6.      Připomínky podávané jinak, než prostřednictvím formuláře, nebudou přijímány a jakákoliv jiná komunikace podmínek zadávací dokumentace se nepřipouští.

7.      Zodpovídány budou pouze připomínky směřující k věcným, technickým či právním aspektům zadávacích podmínek.

8.      Dotazy budou zodpovídány v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud půjde o dotazy, jejichž odpověď vyžaduje delší dobu zpracování, bude k dotazu uveřejněn datum, kdy bude odpověď zpracována.

9.      V určitém časovém okamžiku, kdy bude zodpovězeno větší množství dotazů a vznikne nová verze zadávacích podmínek, bude ukončeno připomínkování předchozí verze a zahájeno připomínkování verze nové. Tento proces bude opakován podle potřeby a může dojít k prodloužení termínu stanoveného v bodě 2. 

10.   Připomínky jsou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Připomínky podané v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.  

Po ukončení připomínkování proběhne pro zájemce ze strany potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku konzultace k tématům, které byly uplatněny prostřednictvím systému Váš názor, ale dle názoru Kraje Vysočina vyžadují detailnější rozbor.

Termín předběžné konzultace a její podmínky budou zveřejněny do 7 dnů ode dne ukončení připomínkování.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina