Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Druhá tržní konzultace veřejné zakázky "Nemocniční info...

Kraj Vysočina, pověřený centrální zadavatel veřejné zakázky "Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina" (dále jen „VZ NIS“) zahájil dne 25. 7. 2016 druhé kolo předběžné tržní konzultaci zadávacích podmínek veřejné zakázky. První kolo předběžné tržní konzultace bylo ukončeno dne 22. 5. 2016

Kraj Vysočina tímto zahajuje druhé kolo předběžné tržní konzultace upravených zadávacích podmínek VZ NIS

1.     Okruh účastníků předběžné tržní konzultace není omezen – účastnit se může kdokoliv.

2.     Předběžná tržní konzultace potrvá od 25. 7. 2016 do 14. 8. 2016

3.     Zadávací podmínky VZ NIS jsou zveřejněny na adrese http://www.vas-nazor.cz/kraj.html

4.     Připomínkování se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé (viz. http://www.vas-nazor.cz/kraj-register.html)

5.     Připomínkování probíhá tak, že registrovaný uživatel vloží připomínku do formuláře, tato připomínka bude automaticky zveřejněna. Podmínkou pro vložení připomínky je odsouhlasení podmínek registrace.

6.     Připomínky podávané jinak, než prostřednictvím formuláře, nebudou přijímány a jakákoliv jiná komunikace podmínek zadávací dokumentace se nepřipouští.

7.     Zodpovídány budou pouze připomínky směřující k věcným, technickým či právním aspektům zadávacích podmínek.

8.     Dotazy budou zodpovídány v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud půjde o dotazy, jejichž odpověď vyžaduje delší dobu zpracování, bude k dotazu uveřejněn datum, kdy bude odpověď zpracována.

9.     Připomínky jsou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Připomínky podané v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.  

Po ukončení připomínkování proběhne pro zájemce ze strany potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku konzultace k tématům, které byly uplatněny prostřednictvím systému Váš názor, ale dle názoru Kraje Vysočina vyžadují detailnější rozbor.

Termín předběžné konzultace a její podmínky budou zveřejněny do 7 dnů ode dne ukončení připomínkování.

 

 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina