Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Parkování v Nové Městě na Moravě

Město dlouhodobě řeší počty parkovacích stání, kterých je kvůli nárůstu počtu automobilů každým rokem méně. Cílem je přitom vyhovět potřebám, těm, kteří potřebují parkovat, ale i těm, kteří chtějí v klidu projít městem. V posledních letech se při rekonstrukcích ulic vždy počítalo s rozšířením parkovacích míst, například v ulicích Malá, Makovského, Žďárská, Křenkova, Monseova, Mírová nebo Drobného.

Ve městě jsou ale i lokality, které potřebují místa pro zaparkování vozidel rozšířit. Nejvíce se to týká ulic Luční, Hornická, Budovatelů, Masarykova (za kinem), Tyršova, Radnická, ale i sídliště pod nemocnicí. Vedení města by proto zajímaly Vaše názory na způsob řešení parkování. Obyvatelé, ulic, kterých se problematika týká dostanou do svých schránek anketní lístek, kde se mohou vyjádřit, zda by byli ochotni se na budování nových parkovacích míst finančně podílet. A to jak formou předplatného na několik let dopředu nebo uhrazením nájemného za své parkovací místo. Podnětné mohou být i Vaše další návrhy řešení.

Svůj názor můžete vyjádřit na těchto stránkách nebo vyplněné anketní lístky můžete odevzdávat na podatelně MěÚ, IC, muzeu nebo knihovně. Odpověď s příslušnou variantou můžete posílat i na e-mail: posta@nmnm.cz a to v termínu do 14. 9. 2011.

Připojit se mohou i ostatní obyvatelé Nového Města na Moravě, kteří budou mít potřebu se k problematice jakkoli vyjádřit. Anketní lístky budou k dispozici na sběrných místech. V elektronické podobě najdete anketu i na webech města.


Vážení občané, město by chtělo znát Váš názor na způsob řešení nedostatku parkovacích ploch v některých lokalitách, např. na.ulici Luční, Hornická, Budovatelů, Masarykova (za kinem), Tyršova, Radnická, sídliště pod nemocnicí, atd. Níže uvádíme několik variant řešení, o kterých město uvažuje a předkládá občanům k vyjádření:

Varianta 1
Jsem ochoten se finančně podílet na vybudování nových parkovacích míst a zajistit si tak např. formou předplaceného nájemného parkovací místo na 10 – 20 let.

Lokalita: ………………

Varianta 2
Jsem ochoten si pronajmout již vybudované parkovací stání např.formou uhrazení ročního nebo i víceletého nájemného.

Lokalita: ………………

Varianta 3
Nechci žádné budování dalších nových parkovišť, např. na úkor zeleně; kapacitu stávajících park. ploch považuji za dostačující – nechci město zaplavené auty.

Lokalita: ………………

Varianta 4
Navrhuji jiné řešení a sice ……

Lokalita: ………………

U zvolené varianty prosíme zároveň uveďte, ve které lokalitě máte zájem o to či ono řešení.

  Komentářů: 3 | neveřejných: 2

Městská hromadná doprava

V Novém Městě na Moravě se často mluví o tom, že bychom si zasloužili zavedení městské hromadné dopravy. Rada města se rozhodla zahájit veřejnou diskuzi na toto téma. K způsobu organizace, trasám, zastávkám a vhodnosti samotného zřízení MHD (městské hromadné dopravy) se teď můžete vyjádřit i Vy.

  Komentářů: 11 | neveřejných: 4

Výherní hrací zařízení a jiná technická herní zaříze...

Obce budou moci rozhodovat o tom, jak a zda vůbec budou na jejich území provozovány výherní hrací automaty a obdobná herní zařízení. Provoz těchto zařízení přináší obcím poměrně slušné příjmy, které by se měly v příštích letech ještě zvýšit. Někteří provozovatelé restaurací a barů. jsou proti omezování hazardu a argumentují tím, že bez automatů zkrachují. Zároveň je však všeobecně známé, že patologické hráčství patří k nejnebezpečnějším závislostem a způsobuje lidem obrovské problémy. Takzvané automaty způsobily těm, kteří jim propadli, řadu tragédií, jejich obětem se rozpadly rodiny, lidé přišli o veškeré úspory a mnozí se v důsledku hráčství dostali do spirály dluhů nebo se vydali na cestu zločinu.

To vše se týká i našeho města. V současné době je u nás provozováno 20 výherních hracích automatů a 75 zařízení VLT. Rozpočet města získal z těchto zařízení letos k 27.červnu 927.037,- Kč (částka se skládá: 583.814,- Kč místní poplatek, 104.000,- Kč správní poplatek, 239.223,- Kč výtěžek). Tato částka by měla po přijetí novely zákona razantně vzrůst. Statistiky negativních dopadů na životy našich lidí nejsou známy, ale je zřejmé, že i v našem městě dochází k mnoha lidským neštěstím.

Mělo by město přistoupit k regulaci hazardu? Měli bychom přijmout radikální řešení a zakázat herny na území celého města? Nebo bychom měli ochránit především děti a mládež, vykázat herny z centra města a zachovat je v okrajových částech? Nebo máme především respektovat svobodu podnikání, investovat do prevence a spolehnout se na to, že problém hazardu vyřeší trh?

  Komentářů: 9 | neveřejných: 6